Denní zamyšlení pátek 25. listopadu

Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci; vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí.
Jr 31,35

Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj.
1K 8,6 (B21)

Příroda a její zákonitosti v nás často vyvolávají až němý úžas. Na nebi se střídá měsíc a slunce, vody plynou do moře, moře se vzdouvá a vody i souš, to všechno se hemží nespočetnými doklady Božího stvořitelského díla. Ano, uprostřed toho všeho můžeme vidět a nacházet Boha, protože krása stvoření poukazuje přímo na všemohoucí ruku Tvůrce. Zůstat ale jen u němého obdivu by nebylo správné. To bychom byli v roli obdivovatelů na safari nebo v zoologické zahradě. Hospodin ale pro nás má vyšší poslání – stáváme se spolutvůrci jeho stvoření. Nejen v tom, že ho opatrujeme a chráníme, ale také v tom, že ho naplňujeme dobrou zvěstí evangelia a proměňujeme láskou, která sama pramení z Boha.
Tvůrce vesmíru, s velkou pokorou si uvědomuji, že se v každý okamžik skláníš právě ke mně. Děkuji ti za to.

Žd 13,10–16 * Iz 2,6–22

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář