Denní zamyšlení pátek 26. května

Hospodin, náš Bůh, je spravedlivý ve všech svých činech, které koná.
Da 9,14

Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase. Je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše.
Ř 3,26

Prorok Daniel zažil Boží spravedlnost ve formě trestu, uloženého nejen některým babylónským králům za jejich pýchu, ale také Izraelcům, které Bůh nechal za jejich hříchy, například modloslužbu, odvést do babylónského zajetí. Možná jsme i my prožili Boží trestající přítomnost a uvědomili jsme si, zač jsme byli potrestáni. Ačkoli každé neštěstí nemusí být Božím trestem. Bůh je však spravedlivý i tak, že poslal Pána Ježíše, aby přijal trest za naše hříchy. Bůh nám chce dát svou spravedlnost, abychom byli očištěni od hříchů, unikli peklu, věčnému trestu, a dosáhli věčného života.
Pane Bože, dej, ať dokážeme odlišit to, co od nás žádáš, od toho, co nám dáváš.

J 19,25–27 * Fp 4,1–9

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář