Denní zamyšlení pátek 8. listopadu

Naléhali na Samuela: „Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců.“
1S 7,8

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Jk 5,16

Izrael za doby soudců, to je smutná doba plná porážek. I my máme mnohé chronické porážky ve svém křesťanském životě. Proto nás zajímá, jak se to stalo, že Izrael začíná vítězit. A jak i my můžeme vést vítězný život. Jen tak, že stejně jako Izrael kapitulujeme před Hospodinem. Nepřítel se totiž nebojí Božího lidu, jeho bohoslužeb a aktivit všeho druhu. Nepřítel se bojí těch, kdo činí pokání, kdo se modlí za záchranu svoji i těch druhých. Samuel v odpověď na prosbu lidu obětuje zápalnou oběť. To znamená, že odevzdává sebe a celý lid Hospodinu, nejen povrchně a na chvíli, ale navždy. Ani pro nás není jiná cesta k vítězství než toto plné odevzdání se do Boží ruky. Pro dnešní i každý další den.
Pane Bože, v pokoře se znovu odevzdávám do tvých rukou a prosím, smiluj se nade mnou.

J 18,28-32 * Tob 13,9-18 nebo Jb 42,7-9

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář