Denní zamyšlení pátek 8. prosince

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?
Iz 43,18–19

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli.
Mt 13,31

Advent, to je veliké očekávání pro všechny lidi. Prorok Izajáš k nám silným a důrazným hlasem volá: „Vizte, že Hospodin je při díle.“ Máme vystoupit ze svého zahledění do sebe a pachtění. Máme si narovnat záda. Pán Bůh ve své lásce všechno přikryl. Člověče, vymaž z paměti všechny křivdy i nenaplněné plány. Všichni to smíme učinit. A Hospodin k tomu dává nám zemdleným i sílu. Nevíte o tom? Vzpamatujte se! I to je poselství adventu. Raší veliká záchrana pro nás všechny. Sám Hospodin nám vyhlašuje nový věk. Z Boží strany zní: „Na staré hříchy nevzpomenu.“ Bůh s námi začíná znovu. Nesvazuje náš život tím, co se stalo. Izajášova slova oslovují každého, vyvolené i pronárody. A každý je potřebuje slyšet.
Pane, prosíme, otevři naše oči k vidění rašící budoucnosti, té nové, té tvojí.

Ez 37,24–28 * Iz 43,14–28

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář