Denní zamyšlení pátek 9. prosince

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
Iz 53,4

Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.
Žd 12,3

Mysleli jsme, že pyká za své hříchy, mysleli jsme, že ho Bůh trestá, protože přestoupil jeho vůli. Mysleli jsme, že… Můžeme si o Bohu i o lidech myslet, co chceme, ale to jediné, co se počítá, je pravda. Drazí, Pána Boha nevyvýšíme tím, že si o něm budeme myslet, co chceme, ale tím, že o něm budeme hledat pravdu a v jeho pravdě žít. A pravda zní: Kristus je bez hříchu, byl potrestán za naše nepravosti, nesl naše bolesti a nemoci. To my jsme měli být potrestáni, ale on byl potrestán místo nás, kvůli naší záchraně. To je pravda. A platí to i o lidech. Pokud jim chceme projevit skutečnou úctu, přemýšlejme o nich pravdivě.
Díky, Pane Ježíši Kriste, za tvoji oběť; a dej, abychom nežili z domněnek, ale ze síly pravdy o tobě, o sobě i o našich bližních.

L 22,66–71 * Iz 12,1–6

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář