Denní zamyšlení pondělí 11. září

Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství.
Mi 7,18

Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
Ko 2,14

To nejúžasnější na Hospodinu je jeho laskavost a odpuštění. Neplyne z jeho slabosti a povolnosti. Bůh je zároveň mocný a spravedlivý, Soudce a Král. Odpuštění plyne z jeho velkorysosti a z oběti Pána Ježíše. Pyšní lidé, kteří si myslí, že odpuštění nepotřebují, se jednoho dne dočkají setkání se spravedlivým Králem (jiná věc je, jak se jim to bude líbit). Ale kdo si je vědom svých selhání, nedostatečnosti a neřestí, tomu je nabízeno slitování a milující náruč. V dnešním světě lidé často volají po přísnosti a spravedlnosti – pro jiné. Sami by se z toho často rádi vyjmuli. Zajímavý přístup – jiného odsoudit, sobě a svým blízkým prominout. Ale takovou spravedlnost Bůh nedává a ani nemůže, vždyť by ji chtěl každý a sama by se zrušila. On vede k soudní síni všechny – ale všem také po cestě nabízí odbočky k lítosti a odpuštění.
Pane náš, Slitovníku, smiluj se také nade mnou a dej mi poznat svou milost!

Mt 12,1-8 * Nu 20,22-29

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář