Denní zamyšlení pondělí 15. dubna

Ámos řekl: „Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!“ Hospodin byl nad tím jat lítostí: „Nestane se to,“ řekl Hospodin.
Am 7,2–3

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala.
L 22,31–32

Hřích udělal ze slavného, bohatého království malé a nepatrné. Dřívější sláva a úspěch se smrskly v nic. Život v hříchu udělá dříve nebo později z velkých lidí malé (před Bohem). Dnešní text není jen varováním před hříchem, je také o síle modlitby. Tak jako byl Ámos požehnáním pro Izrael, tak jsou požehnáním pro národ ti, kteří se za něj dnes modlí. Ámos už viděl Boží soud na Izraelem, přesto (nebo proto?) vytrval v modlitbě. Vytrvejte také v modlitbě za svou obec, církev, národ, protože mnoho zmůže modlitba spravedlivého.
Pane Ježíši, prosím uprostřed národa, jehož většina hledá různé duchovní cesty, ať nezajde příliš daleko a najde cestu k tobě.

J 10,1–10 * 1P 4,1–11

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář