Denní zamyšlení pondělí 19. srpna

Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.
Za 9,9

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.
Mt 20,28

Královské cesty jsou spojeny s bohatstvím, mocí, slávou a – nedostupností pro běžného smrtelníka. V našem textu přichází král plný paradoxů. Spravedlivý a pokořený, zabitý, a přesto zachráněný. Králové tohoto světa se vyznačují vnějšími znaky království, blyštivým bohatstvím, ozbrojeným doprovodem. Jeho království není z tohoto světa, a proto přijíždí na oslátku. Současné krále poznáváme podle vnějších znaků, jeho poznáme podle činů. Dnešní králové mají hlavně reprezentativní úlohu. Jsou tak trochu „pro ozdobu“. On je náš zachránce. Můžu si zvolit mezi pozlátkem pozemského krále, nebo hrdinstvím toho věčného.
Děkuji ti, Pane, že ke mně přicházíš. Jsi král a vítěz, a přesto jsi přišel, abys sloužil a vydal svůj život za mne. Do tvých rukou vkládám dnešní den, veď mne podle své vůle.

1Kr 3,16-28 * Mt 10,16-26a

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář