Denní zamyšlení pondělí 24. dubna

Ať říkají stále: „Hospodin je velký“ ti, kdo milují tvou spásu.

Ž 40,17

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal.

L 19,5-6

Milovníků té spásy, kterou nabízí v Ježíši Kristu svatý Bůh, nebude nikdy mnoho. Vždy půjde o menšinu těch, kdo poznají její výsady a klady, kdo ji s radostí přijmou a kdo se do ní zamilují. Pro ně nebude na překážku říkat i něco jiného než pouze to, že „Hospodin je velký“. Moderně a mladistvě lze velikost a význam Boží popsat daleko barvitěji. Podstatné však není to, co a jak kdo řekne. Důležité je, že jsou lidé, kteří Boží spásu milují. Je pro ně vším. Tak je také zamýšlena. Aby se dotkla člověka, očistila od závaží a břemen, zbavila zátěže svědomí, rozvázala pouta strachu. Taková celostní spása je činem milujícího a velikého zastánce života a člověka. Někoho, kdo to činí pro své stvoření, aby ono vůbec mohlo otevřít oči, podívat se kupředu a vidět, že se k němu zná někdo veliký a věčný.

Pane Ježíši Kriste, tvá oběť za mne nebyla marná. Každý den prožitý s vděčností je malým projevem radosti z tvé spásy; dej, ať je takových dní co nejvíce.

Gn 32,22b-32 * Ko 1,21-23

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář