Denní zamyšlení pondělí 25. září

Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh.
Jr 31,18

Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“
J 20,27

Když jsem se poprvé setkala s dvanáctikrokovým programem pro alkoholiky a jinak závislé, velice mě zaujalo to přiznání vlastní bezmocnosti a víry v „něco vyššího“. „Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.“ Křesťané, kteří tyto programy zakládali, věřili, že tou mocí je sám Bůh. Pro nevěřící to bylo a je dodnes uchopitelné a dobře použitelné. Jako by člověk na dně už jasně vnímal, že ke svému zvednutí bude potřebovat někoho silnějšího. Izraelský národ si taky v jistých chvílích plně uvědomoval, že to obrácení k Hospodinu nedokáže udělat ze svých sil. Ta prosba o obrácení obsahuje současně i vyznání. Jak úžasné je, když Boží dítě může s důvěrou takhle volat, prosit a vyznávat.
Svatý Bože, ty jsi náš Bůh a my ti děkujeme, že můžeš způsobit i obrácení toho, kdo klesl na dno.

Fp 4,8–14 * 2Pa 34,22–33; Sir 28,1–7

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář