Denní zamyšlení pondělí 26. února

Neboť oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.
2Pa 16,9

Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.
Ef 1,18.19 (B21)

Jako by onen vnitřní zrak, o kterém apoštol mluví, byl něčím, co je klíčové v praktickém životě. A vskutku je tomu tak, protože když vidíme tímto zrakem, vidíme úžasné věci. Vidíme, cítíme a zároveň prožíváme. To znamená, že tento vnitřní zrak není pouhou vizualizací věcí. Je to podobné imaginativnímu zraku a zároveň je to prožitkem srdce, emocí doslova celé živé bytosti, tak vnitřní zrak otevírá dokořán nepředstavitelné. A v tu danou chvíli se při tajuplném setkání člověk uzdravuje, stává se bohatým, plným, šťastným, jeho mysl přejímá realitu Božího stvoření. V této plnosti zapomene na realitu zlomeného lidství, kterou měla jeho mysl před chvílí.
Otče náš, pomoz nám vstoupit do meditativního prostoru, ve kterém onen zrak u sebe znova objevíme a budeme opravdu uzdraveni.

Ga 6,11–18 * Ex 7,14–25

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář