Denní zamyšlení pondělí 29. dubna

Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.
Kaz 12,14

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Mt 5,8

Říká se, že Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. To může být útěchou pro ty, kdo se nemohou dovolat světské spravedlnosti: Bůh se jich dříve či později určitě zastane. Pokud si ale jsme vědomi toho, že sami nemáme úplně čisté svědomí, i když máme čistý trestní rejstřík, může to v nás probouzet strach z odsouzení: Kdo jsem já, abych mohla obstát před soudem živého a svatého Boha? Existuje ale ještě jedna možnost, jak reagovat na zvěst o Božím soudu: Pokud vím, že Kristova krev očistila moje svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu, mohu den Božího soudu očekávat ne se strachem, ale s bázní a vděčností.
Děkuji ti, Pane, za naději, že uzřím Boha, protože tvoje krev očistila moje poskvrněné svědomí. Kéž je moje srdce čisté i v den tvého příchodu.

Gn 32,22b-32 * Ř 14,1-12

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář