Denní zamyšlení pondělí 4. března

Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.
Jl 4,16

On však tím více křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“
Mk 10,48–49

Bůh je útočiště. Tam se jako děti běžíme vyplakat, když se nám něco stalo, ale tam také jako děti běžíme v nebezpečí, když nás něco vystrašilo. Bůh je Otec i Matka, k nimž se lze vracet, když jsme otřeseni, když nás něco bolí, když se bojíme, když jsme pronásledováni či vyháněni nebo jen zesměšňováni. Ale tam se také s nadšením vracíme, abychom někomu sdělili, co krásného jsme zažili na svých samostatných cestách, kde se můžeme sdílet s tím, koho náš příběh a naše životní objevy zajímají. Bůh tedy není jen ochranou před problémy, je také Bohem v nás, tím, kdo nám dává sílu těžkostem se moudře a zdatně postavit.
Drž nás za ruku, a když nás pouštíš, fandi nám, když jdeme vstříc nebezpečí, varuj nás, když padneme, zvedni nás.

L 14,25–35 * Mk 11,1–11

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář