Denní zamyšlení pondělí 4. listopadu

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu.
Ž 103,17-18

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia.
Fp 1,27

Opět narážíme na jednu z veličin Božího jména, která jde až za jakýkoliv rozměr času a prostoru – milosrdenství. Bůh slibuje každému, kdo dodržuje jeho ustanovení a je bohabojný, nekonečnou přízeň svého milosrdenství. A to dokonce až tak, že naše dennodenní chození s ním v poslušnosti může mít vliv na příští generace našich rodin. Rodiče často přemýšlejí, jak zabezpečit své děti, co jim naspořit, co nashromáždit a předat. To nejlepší dědictví, které lze předat těm, kteří přijdou v budoucnu po nás, je závislé i na našem současném osobním životě s Bohem. Jestliže dodržujeme jeho ustanovení, pak bude dědictvím našich dětí nekonečné Boží milosrdenství a jeho spravedlnost.
Bože, prosím, pomoz mi žít ve tvé bázni, aby i mé děti jednou mohly osobně zakoušet tvou spravedlnost.

2Te 3,6-13 * Tob 10,1-14 nebo Jb 31,1-40

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář