Denní zamyšlení pondělí 6. května

Řeknou: ‚Pojďte!‘ A přidruží se k Hospodinu smlouvou věčnou, která nebude zapomenuta.
Jr 50,5

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
J 6,68

Hospodin, zahrnován výčitkami, že selhal, když svůj nevěrný lid neochránil, a proti němu vítězná božstva Babylóna. Kdo v tom zápase vyhraje? Jeremjáš prorokuje, že nepřemožitelná říše i její bohové padnou a lid se znovu přidruží k Hospodinu, tentokrát věčnou smlouvou, napsanou na srdcích. Neuvěřitelné, a přece pravdivé. Nevěrný Izrael a Juda totiž v zajetí poznají pravou tvář model. Navíc pochopí i to, co později vyzná apoštol Petr Pánu Ježíši: že náš Bůh často dělá něco, čemu nerozumíme, a říká to, co se nám nelíbí, ale přesto má slova věčného života. Jeho slovo je život, tvoří a udržuje život a zve nás do vztahu, jenž nám otevírá nový věk, do věčného vztahu lásky, který nezruší ani smrt.
Náš Pane, dej, ať každé tvé slovo přijmeme jako projev tvé věrné lásky, která nás vede k životu. Dej, ať také my umíme vyznávat, že v nikom jiném není spásy.

J 10,1-10 * Ř 16,1-16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář