Denní zamyšlení sobota 11. srpna

Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy.
Ž 57,10

Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!
Sk 2,11

Kniha Žalmy se vlastně doslova jmenuje Chvalozpěvy (Tehilim), i když obsahuje i žalmy kající a prosebné, výkřiky o pomoc nebo volání v neštěstí. Vděčnost je nejkrásnější životní polohou člověka. Spása se projevuje mimo jiné i tak, že člověk přestane s Bohem i druhými účtovat a začne děkovat.
Je důležité umět mluvit hezky o druhých, pochválit je. Je krásné, když člověk umí před druhými mluvit hezky o Bohu, přiznat se k němu, chválit ho před lidmi. Tak jako si kdysi Hospodin vyvolil svůj lid, aby o něm svědčil před jinými národy, tak si vybral i nás, abychom byli jeho personálem na této zemi. Je to pro nás velká čest, být v jeho službách. Můžeme a máme mluvit o všem dobrém, co pro nás vykonal, čím náš život obohatil a naplnil.
Dobrý Bože, pomoz nám najít vhodná slova, abychom v pravý čas svědčili o tvé dobrotě.

Dt 4,27–40 * J 10,1–10

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář