Denní zamyšlení sobota 13. července

Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří! Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavil?
Abk 2,6 (B21)

A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
L 12,15

Člověk, který hromadí čím dál víc… Plete si cíl a prostředky. Pozemské statky mají sloužit člověku, ne naopak. A kdo hromadí, co mu nepatří, proviňuje se proti Bohu i proti svým bližním.
Jak je tomu dnes mezi národy – když bohatý obchoduje s chudým, bohatý bohatne a chudý chudne? Evropou obchází mládenec, který odešel smuten, neboť byl velmi bohat. My však chceme následovat Ježíše a být solidární s nejpotřebnějšími. Můžeme zvolit chudobu, i když nežijeme v klášterech. Jejím výrazem je prostý styl života: těšit se z umění využívat základní dary a dělit se o ně s jinými lidmi. Teologie prostého života. Pro Boží království.
Pane Ježíši, chceme jít za tebou, veď nás svým slovem, svým příkladem a svým Duchem.

Jon 3,1-10 * Jk 5,13-20

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář