Denní zamyšlení sobota 13. dubna

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Př 15,1

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Mt 5,9

Řeč a slovo mají velkou moc ubližovat, ale také moc těšit a povzbuzovat. Jazyk je účinným nástrojem a není jedno, jak s druhými mluvíme. Jak moc můžeme ublížit v zášti a ve vzteku slovem nebo urážkou, víme všichni. Jak potěšující a povzbuzující může být vlídné slovo někoho, kdo nás má rád, už ale zažíváme méně. Přece jen pokoj tohoto světa je nedostatkovým zbožím. Proto Bůh posílá do světa své učedníky, aby pokoj působili. I tebe posílá s Božím pokojem. Jeho základem ale není jen nějaký klídek, nýbrž plnost všeho, po čem tvoje srdce touží – po zastání, přijetí, lásce a odpuštění. Už nemusíš hledat nic jiného. Pokud to pro sebe přijmeš, už nebudeš ubližovat, ale pokojem Božím a vlídností uzdravovat.
Pane náš, ukazuj nám stále, že u tebe je vše, po čem naše srdce touží a co můžeme dávat dál.

L 18,31-43 * Mt 26,57-68

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář