Denní zamyšlení sobota 14. července

Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.
Iz 30,18

Víte-li, že on je spravedlivý, pochopte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen.
1J 2,29

Martin Luther King výstižně pověděl, že dobrý zákon nemůže změnit srdce mého zaměstnavatele, ale může zamezit tomu, abych byl propuštěn pouze kvůli barvě pleti. Dobré a spravedlivé zákony jsou oslavou Hospodina. Pán Bůh v Písmu vystupuje jako ten, kdo má na zřeteli spravedlnost mezi lidmi. Hospodin se hněvá na ty, kteří spravedlnost a právo pošlapávají a ubližují druhým. Špatné zákony, korupce a krytí nespravedlnosti jsou sociálním hříchem i v dnešní době. Ti, kdo jsou zrozeni z Boha, milují spravedlnost a jde jim o dobré zákony, které by zrcadlily něco z Božího charakteru. Biblické texty akcentují nejen ospravedlnění z víry, ale také uplatnění spravedlnosti v soužití každého lidského společenství.
Pane, shlédni na naše zákonodárce a veď i každého z nás, ať stojíme na straně práva.

Zj 3,1–6 * J 5,9–18

 

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář