Denní zamyšlení sobota 15. února

Choďme v Hospodinově světle!
Iz 2,5

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
Ř 13,11–12

Když Ježíš učí své učedníky o věcech, které se jim hůře chápou, používá někdy spojení „je to tak, jako když…“ Například mnohokrát čteme: „S královstvím Božím je to tak, jako když…“ No a podobné přirovnání bychom mohli použít i o našem textu: „S Ježíšem je to tak, jako když“ procitneme do nového dne, když se oblečeme do skutků světla. To nás nutně nechrání před tím, že se někdy budeme něčeho bát nebo že se budeme čas od času z nějakých skutků snažit vyvléci, ale znamená to, že naše svědomí už ví, jak uzdravující je nechat se probudit, nechat se milovat; ví, kde je náš domov, odkud přichází záchrana.
Otče Hospodine, děkujeme ti, že nás probouzíš ze spánku do nového dne. Prosíme, nenech slunce zapadnout nad lidmi, kteří stále spí.

1K 1,26–31 * 1K 9,13–18

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář