Denní zamyšlení sobota 20. července

Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.
Iz 11,9

Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
Ko 1,19-20

Verš z 11. kapitoly Izajášova proroctví je završením předpovědi o proutku z pařezu Jišajova, na němž spočine duch Hospodinův. Jeho příchod obnoví původní soulad a smíření mezi vším stvořením a zemi naplní poznání Hospodina. Tento text je úžasným eschatologickým zaslíbením a my křesťané jej vztahujeme na Krista. On přinesl smíření a v něm poznáváme Otce (Hospodina) – vždyť on sám říkal: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). V něm se toto Izajášovo proroctví naplnilo. A i když kolem sebe často nevidíme smíření a poznání Hospodina, věříme, že je Ježíš na zem přinesl a že se jednou projeví v plnosti.
Pane Ježíši, děkujeme, že jsi svou obětí přinesl smíření, a prosíme, dej, ať to smíření dokážeme žít a šířit.

Jon 4,1-11 * Mt 5,27-32

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář