Denní zamyšlení sobota 20. dubna

Určitě tě zachráním, nepadneš mečem a jako kořist získáš svůj život, protože jsi ve mne doufal, je výrok Hospodinův.
Jr 39,18

Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
L 23,43

Pán Bůh dal lidem mnoho zaslíbení. Jedno z prvních ujištění dostali první lidé v ráji, když pro neposlušnost propadli smrti. Pán Bůh slíbil, že jim pošle zachránce, Pána Ježíše, aby mohli dál žít v Boží blízkosti, když zemřou. Bezdětnému Abrahamovi Pán Bůh slíbil potomka s manželkou Sárou. Na naplnění zaslíbení, syna Izáka, čekali Abraham se Sárou víc než třicet let. Na svého zachránce muselo lidstvo čekat čtyři tisíce let. Když Pán Ježíš konečně přišel na tuto zem, do svého vlastního, jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a uvěřili v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Co Pán Bůh slíbil svému lidu, to také splní, i když často jinak, než očekáváme.
Děkuji ti, nebeský Otče, že jsi nejen slíbil, ale také poslal svého jediného Syna na tento svět.

J 14,1–6 * 1K 1,10–17

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář