Denní zamyšlení sobota 20. května

Hospodin Mojžíšovi odvětil: „Což ruka Hospodinova je na to krátká?“
Nu 11,23

Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.
Ř 4,21
Jsou situace, kdy nás přepadnou pochybnosti nebo nás tak tíží okolní dění, že nemůžeme dál a nevidíme žádné východisko. Představa cíle, naše původní motivace dosáhnout „zaslíbené země“ se ztrácí a my jsme paralyzováni beznadějí. Stejně jako Mojžíš voláme k Hospodinu a zlobíme se, proč na nás naložil takové břímě. Verš je Hospodinovou odpovědí na Mojžíšovu nedůvěřivou otázku, když mu Mojžíš v modlitbě odevzdal své trápení s reptajícím lidem: Hospodin mu nabízí řešení. Místo aby byl Mojžíš vděčný, zpochybňuje toto Boží východisko. Nereagujeme i my často podobným způsobem? Neodmítáme v beznadějné situaci velkorysá Boží řešení s nedůvěrou, že to nemůže fungovat?
Hospodine, dej nám víru, abychom se dokázali odevzdat tvé vůli. Dej, abychom vnímali tvou pomocnou ruku, kterou nám často tak neuvěřitelným způsobem podáváš.

J 6,(60-62)63-69 * Sk 2,37-41

 

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář