Denní zamyšlení sobota 22. června

Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, má duše je tolik vyděšená.
Ž 6,3.4

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Mt 11,28

Šestý žalm je prvním ze sedmi „kajících žalmů“. Kajícnost. Lítost nad spáchanými hříchy. Vzdálenost od Boha. Touha po odpuštění. Všichni to známe. David si uvědomuje, že jeho nesnáze jsou výsledkem hříchu, kterého se dopustil. Ano, někdy nám není do zpěvu, tak jako Davidovi. Ale i tehdy nám Bůh rozumí a prožívá vše s námi. Zas a znovu nás očišťuje svou drahocennou prolitou krví a pozvedá nás ze země. I dnes nás chce očistit a naplnit svým Duchem, abychom měli sílu jít dál.
Otče náš nebeský, děkuji ti, že to se mnou nevzdáváš a tvá krev mě očišťuje od všelikého hříchu. Očisti mě a budu čistá, uzdrav moji duši.

Ř 8,1–6 * Ex 16,1–16

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář