Denní zamyšlení sobota 24. září

V té době prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: „Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého.“
Sf 1,12

Říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
Zj 3,17–18

Kolik lidí na zemi dnes ve svém životě počítá s Pánem Bohem? Kolik lidí se dnes hlásí k Ježíši Kristu a myslí to zcela vážně? Kolik lidí má jistotu věčného života v Božím království? Mohli bychom se ptát dál. Možná známe nějaká statistická čísla, ale ta pro nás nejsou nejdůležitější. Otázka by měla směřovat ke mně: Jak je to s Ježíšem Kristem v mém životě? Pán Ježíš jednou řekl (L 18,7–8): „Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ V jakém stavu by mě Pán Ježíš našel, kdyby přišel na zem podruhé právě dnes, v tuto chvíli? Buďme stále připraveni na setkání s ním!
Drahý Pane Ježíši, chci být stále bdělý a vyhlížet s radostí tvůj druhý příchod.

2Te 2,13–17 * 2Pa 34,8–21; Sir 24,1–29

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář