Denní zamyšlení sobota 28. ledna 

David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů.“
1S 17,45

Nepřizpůsobujte se tomuto věku.
Ř 12,2

Příběh o Davidovi a Goliášovi zná asi každé malé dítě. I když se tento souboj viditelně odehrává před zraky dvou armád, ve skutečnosti se o výsledku rozhoduje v mysli obou bojovníků. Pro vyzyvatele je důležitá jeho velikost a síla, spoléhá se na ni. David je veden jinou zkušeností. Jeho zbraní je víra, spolehnutí na to, že Hospodin je s ním a pomůže mu. Nezáleží na velikosti a vnější síle protivníka. David jde proti Goliášovi v Hospodinově jménu a brání jeho pravdu. Jeho zkušenost zaznamenaná v Písmu se stala inspirací pro mnohé budoucí služebníky. Může se stát i naší zkušeností. Pokud důvěřuji zaslíbení, která pro mě má Hospodin, ani dnes není žádná překážka tak velká, abych ji v něm nepřekonal.
Hospodine, prosíme tě o obnovu naší mysli a srdce, abys způsobil, že se i dnes budeme na tebe spoléhat.

Zj 15,1–4 * Gn 14,17–24

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář