Denní zamyšlení sobota 4. července

Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním.
Lv 26,9

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše „Amen“ k slávě Boží.
2K 1,20

Stane se vám, že uzavřete smlouvu, ani o tom nevíte – ústní, listinnou, elektronickou, digitální, telefonickou? Ovšem mezi všemi smlouvami a dohodami, které v životě uzavíráme, podle kterých nakupujeme a prodáváme, pracujeme a vůbec všelijak působíme, je některá smlouva výjimečná. Je to Boží smlouva s lidmi. Bůh je tím silnějším smluvním partnerem, autorem i garantem, a přece pro nás tato smlouva není nevýhodná. Z celé řady Božích smluv připomínám zejména tu poslední, kterou potvrdil a podepsal vlastní krví Ježíš Kristus. Jak známe pozemské smlouvy, jsou zavazující a patří k nim smluvní podmínky. A jak je to s Boží smlouvou?
Otče, děkuji za Krista, modlím se za tento den a nezapomínám, že tvá smlouva s námi je oboustranná.

Jon 3,1–10 * 1Kr 13,11–34

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář