Denní zamyšlení sobota 4. května

S Bohem statečně si povedeme.
Ž 60,14

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Ko 3,17

Statečnost je v Bibli připisována nejčastěji válečným bohatýrům. Statečně si vedl například Jónatan, když pobil Amáleka a vysvobodil Izraele z rukou těch, kteří ho plenili. Ale dnešní žalm po nás nechce, abychom bojovali se zbraní v ruce. Statečným lze být i v běžném, civilním životě. Ve Starém zákoně najdeme také chválu ženy statečné, která opěvuje ideál hospodyně té doby (Př 31,10-31). Myslím si ale, že nejvíc statečnosti potřebujeme v „boji“ se sebou samými, s pokušeními kolem nás. Uvázat takového „Amáleka“ v nás vyžaduje nejvíc statečnosti, je to až nemožné. Proto jsme ujištěni, že s Bohem to zvládneme. To on nám zajistí pevnost v obtížích, vytrvalost a sílu překonat strach.
Pane, děkujeme za tvoji oporu, pomoc a vedení.

Sk 8,26-39 * Ř 15,22-33

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář