Denní zamyšlení sobota 6. července

Můj lid se bude sytit mými dobrými dary, je výrok Hospodinův.
Jr 31,14

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Mt 10,8

  1. července je svátek mistra Jana Husa, svědka víry, který neváhal pro Kristovu pravdu jít až na hranici, kde zahynul v plamenech. Když přemýšlíme nad výrokem proroka Jeremjáše a nad Husovou obětí, vyvstanou v nás otázky: Máme hledat pravdu u lidí, nebo u Boha? Máme důvěřovat víc svému rozumu, nebo Boží prozřetelnosti? Co je dočasné a co věčné? Pro co má smysl žít a za co bojovat? Prorok Jeremjáš i Jan Hus v tom mají jasno. Hus píše: „Bůh je nejvyšší dobro, proto Boha má člověk nejvíce milovat.“ Bůh nám dává všechno. Zahrnuje nás dobrými dary, ale ne takovými, které dělají náš život komfortnějším. Jsou to dary nebes, které mají přesah do věčnosti.
    Svatý Bože, jak veliké jsou milosti, které nám dáváš! Dej, ať je vnímáme a žijeme z nich.

Jon 2,1-11 * Jk 3,1-12

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář