Denní zamyšlení sobota 6. června

Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení.
Da 3,33

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu.
Žd 12,28

Jak moc je naše víra pevná a stálá? Jak hluboko je v nás zakořeněno, že Boží moc a království jsou opravdu neotřesitelné? Je tisíc a jedna chvíle, které mohou naši víru nabourat. Životní zlom, neštěstí, neúspěch, pokušení ke zlu, zlo druhých. To vše nás může zviklat v přesvědčení, že nás má Hospodin na zřeteli. Věříme v Boží přijetí a Boží moc. Ale i ta sebepevnější víra potřebuje tu a tam utvrdit. Podpořit. I ti nejvěrnější služebníci potřebují občas na vlastní tělo pocítit, že Bůh je s nimi. Zažít Boží lásku. Setkat se s Kristem. Pocítit to zemětřesení, které provází nedělní zázrak vzkříšení. Odvalit kámen, který tíží, aby pak mohli opět s pevným odhodláním vyznávat, jak mocné jsou Hospodinovy divy.
Hospodine, prosím, dávej se mi poznat a upevňuj mou víru.

Sk 18,1–11 * Tt 1,1–16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář