Denní zamyšlení sobota 7. září

Pozor na opovážlivce – není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Abk 2,4

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.
Mt 11,29

Život není černobílý a v Písmu proti sobě nestojí ryzí hrdinové a prohnilí padouši. Přesto nás Bible zve k tomu, abychom své cesty dobře volili, abychom některé rozpoznali jako lepší než jiné a abychom se stále ptali, jestli jsme se neocitli někde mimo. Nejsme mimo Boží směřování, mimo pohyby, kterými ve světě působí Boží Duch? Nejsme mimo lásku? Lhostejní, nebo dokonce nenávistní… Nejsme mimo naději, tedy zoufalí? Nesrážíme naději druhých? Nejsme mimo víru, vystrašení anebo založení jen na svém sebevědomí? Že jsme se ocitli takhle mimo, to se pozná třeba i podle toho, že si začneme dovolovat, vytahovat se, abychom zakryli, že uvnitř jsme pokroucení, že Bohu zahýbáme. Pozor na to. Život je tam, kde se dáme věrně vést k víře, naději a lásce.
Pane, veď nás touto cestou života navěky.

Iz 26,1-6 * Mt 13,44-46

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář