Denní zamyšlení sobota 8. června

Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.
2Pa 30,9

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův.
Sk 3,19-20

Boží slitování není něco neurčitého. Jestliže Bůh o sobě říká, že je slitovný, je možné se na to spolehnout. Berme ale vážně i okolnosti, za kterých Bůh své milosrdenství projeví. Říká: když se k němu navrátíme. Když litujeme hříchu, věcí zlých v Božích očích, které jsme udělali. Ne že by on odešel od nás, to my jsme ho opustili. Někteří se musí v životě dostat na úplné dno. Teprve tam se pokoří a podobně jako marnotratný syn se vrátí domů. Jiní, podobně jako Saul, ukazují své vitríny s naleštěnými domnělými úspěchy. Potřebují pochopit, že na Boha dělá dojem něco jiného. Ježíš po svém zmrtvýchvstání odešel do nebe. Místo sebe poslal Ducha svatého. On nám ukazuje, co má přijít. Skrze něj uděláme to, co je pro Pána důležité, a tím oslavíme Boha.
Přijď, Duchu svatý, naplň mě a ukaž cestu!

J 16,5-15 * Fp 3,1-11

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář