Denní zamyšlení sobota 9. listopadu

Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?
Iz 40,13

Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
Sk 17,29

Ne nadarmo je Izajáš nazván evangelistou Starého zákona. Zvěstuje dobrou zprávu, potěšení Božímu lidu. Hospodin přichází změnit úděl Sijónu. A prorok zvěstuje, že Hospodin je Bůh. Není jako bohové jiných národů, vytvoření podle lidských představ. On je Stvořitel. On si povolal svůj lid, o který se stará jako dobrý pastýř. Nikdo mu neradí, nikdo se mu nevyrovná. Takový je náš Bůh, který se v Ježíši Kristu stal naším Zachráncem a Pánem. Takového máme pastýře, který nás skrze svého Ducha svatého vede, napomíná a posiluje. Proto se nemusíme bát ani života, ani smrti. Jen mu musíme důvěřovat a každý den připravovat své srdce, aby v něm měl místo ten, kdo je skutečný Pán.
Pane, děkujeme ti za tvého Ducha. Dej, ať jsme každý den otevřeni pro jeho působení, ať v nás roste jeho dobré ovoce.

Př 3,1-8 * Tob 14,1-15 nebo Jb 42,10-17

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář