Denní zamyšlení středa 10. července

Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův.
2Pa 5,13.14

…abyste mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.
Ef 3,18-19

Známe sílu jednohlasého chorálu. Kdo nepodlehne, když Boží dům naplní Hospodinova chvála, když víme i cítíme, že na naši přiznanou nedostatečnost Bůh odpovídá dobrotou a milosrdenstvím! Sdílíme se uprostřed společenství, prožíváme, jaké to je, být spolu spojeni láskou Kristovou. Ona nás zbavuje pout sobectví, otevírá nás pro druhé a vede k nezištné službě. Nemusíme být hrajícími hudebníky, abychom vyjádřili svoji vděčnost Hospodinu. Sami můžeme být těmi, jejichž život oslavuje Boha, a to nejen jako jedinci, ale především jako Boží společenství. Naplněni Duchen svatým vydávejme svědectví o Boží dobrotě i o štěstí a radosti, které na nás v Boží náruči čekají.
Děkujeme ti, Bože, že se můžeme s tebou setkat uprostřed tvého lidu.

Mi 7,7-9.18-20 * Jk 4,13-17

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář