Denní zamyšlení středa 10. května

Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Nemá k vysvobození dost síly?
Iz 50,2

Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“
Mt 8,2

Pán Bůh nám dává tuto řečnickou otázku. Chce nás přimět, abychom si znovu připomenuli Boží svrchovanost. Hospodin vysušil moře, aby zachránil izraelský lid před faraónem. Každý večer můžeme sledovat, jak nebesa obléká do temnoty. Spousta každodenních Božích zázraků nám zevšedněla, se samozřejmostí přijímáme Boží dary. Zapomněli jsme žasnout nad Boží velikostí při pohledu na jeho stvoření.
Malý chlapec cestoval na zaoceánské lodi. V noci ho probudila bouře. Přivolal službu konajícího důstojníka a ptal se, kde je jeho otec. „Tvůj otec je jako správný kapitán u kormidla na kapitánském můstku,“ zněla odpověď. To chlapci stačilo. Když je tatínek u kormidla, může klidně spát. Vložme kormidlo svého života do Božích rukou.
Pane Ježíši, dej nám do srdce důvěru, jakou má dítě.

Mt 11,25–30 * Př 7,1–27

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář