Denní zamyšlení středa 13. září

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
Ž 32,8

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
J 8,31-32

Opravdu Bůh dává lidem prozíravost a ukazuje jim cestu? Opravdu Bůh lidem radí, jak mají žít? Bůh to skutečně dělá, ale z kontextu celého žalmu se zdá, že radí těm, kdo si chtějí nechat poradit. Ukazuje cestu těm, kdo ji ukázat chtějí. Než se tak stane, musí však člověk nejprve projít procesem sebepoznání, aby poznal, že je hříšný a bez Boha sám cestu života nenajde. Poznat sebe je možné pouze v přítomnosti svatého Boha. Kde je Bůh přítomen, tam je naplno odhalen nejen hřích, ale i Boží sláva a odpouštějící milost.
Řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Dt 24,(10-13)17-22 * Nu 21,21-35

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář