Denní zamyšlení středa 15. března

Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
Ž 117,2

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
2K 1,3

Některé prvky architektury jsou nádherné už jen svou konstrukcí. Patří mezi ně i klenba. Zakončuje svrchu prostor kostela, paláce, ale i mostu či tunelu. Pokud je správně postavena, pak je velmi pevná a odolá i celá staletí. K takové klenbě přirovnává žalmista Boží milosrdenství, které „se nad námi mohutně klene“. Dívá se k nebi a nevidí jen nebeskou modř, ale i klenbu Božího milosrdenství – a vyzývá všechny ostatní lidi k Boží chvále za něj. Klenba Božího milosrdenství totiž vytváří prostor, ve kterém lze žít. Bez něj by náš svět již dávno přestal být světem. Toto Boží milosrdenství bylo zřetelně a jasně zjeveno v Ježíši – proto i my chvalme Hospodina. Haleluja.
Hospodine, děkuji ti za tvé milosrdenství zjevené v Ježíši, které platí i pro mne.

Mt 19,16–26 * Ř 9,6–13

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář