Denní zamyšlení středa 17. dubna

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Ž 103,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.
1P 1,3

Prvořadým úkolem každého křesťana je chválit svým životem svého Pána a být mu vděčný. Za co? Za to, že jsme se i dnes probudili, že vidíme nádheru Božího stvoření kolem sebe, že jsme součástí tohoto zázraku, že slyšíme nádherný zpěv ptáků nebo hudbu. Oslavujeme našeho nebeského Otce, protože jsme mohli uslyšet evangelium o naší záchraně ve smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Již nemusíme žít ve strachu ze smrti, z odsouzení před Božím soudem, protože všechny naše hříchy byly spolu s ním přibity na kříž. Žijeme v radostné naději na setkání tváří tvář s Pánem pánů a přebývání v jeho blízkosti navěky.
Buď veleben, náš nebeský Otče, že jsi nám v Pánu Ježíši připravil nádhernou budoucnost.

J 17,20–26 * 1P 5,1–7

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář