Denní zamyšlení středa 17. dubna

Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce.
2S 23,3-4

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
Mt 5,14

Evropan 21. století nechce, aby mu kdokoli vládl. Práva a svobody deklarované v ústavách a mezinárodních úmluvách jsou ztělesněním této touhy. Přesto skutečná svoboda, svoboda vnější i vnitřní, zůstává většinou nesplnitelným snem. Jsme podrobeni systémům a úřadům, zákonům trhu, svému zaměstnavateli, limitům vlastního těla. Bezmoci se bojíme. Asi také proto zároveň toužíme podrobit si: přírodu, lidi kolem sebe. Zmítáni v silovém poli moci toužíme po svobodě. Vláda Ježíše Krista je osvobozením. Kristova vláda pramení v jeho solidaritě, soucitu, zodpovědnosti, spravedlnosti a lásce k nám. Bojuje za nás a o nás, aby nám daroval skutečnou svobodu. Kristovo panování je úsvitem přicházejícího Božího království.
Ježíši Kriste, který rozbíjíš soukolí moci, útlaku a nesvobody, přijď království tvé.

L 22,1-6 * Mt 27,15-30

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář