Denní zamyšlení středa 17. května

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!
Iz 62,11

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno Ano.
2K 1,20

Toto nádherné zaslíbení z poslední části Izajášova proroctví, nazvané Obnova Jeruzaléma, přichází po babylónském zajetí. Kolikrát Izrael selhal, klaněl se jiným bohům a nedbal prorockých varování? Kolikrát pak přišel Hospodinův hněv? Ale nakonec vždy zvítězilo Hospodinovo milosrdenství a zaslíbení spásy a obnova. A když nastala plnost času, Boží milosrdenství přišlo navždy a pro všechny v osobě Ježíše Krista, v jeho smrti a vzkříšení. On přišel, aby naplnil Otcovu vůli; nepřišel soudit, ale sloužit. V něm nás Bůh smířil se sebou a v něm je, jak nám říká apoštol Pavel, Ano ke všem Božím zaslíbením, ale také k člověku s jeho bolestmi a slabostmi.

Pane, děkujeme za tvé milosrdenství, které vítězí nad tvým hněvem a soudem a které bylo v nejvyšší míře zjeveno v našem Pánu Ježíši Kristu.

Ř 15,14-21 * Sk 2,1-13

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 [adrotate banner=“14″]

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář