Denní zamyšlení středa 18. ledna 

Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil.
Ex 15,13

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.
1P 3,18

Při odchodu z Egypta zakusil izraelský lid, který byl pronásledován egyptským vojskem, jaký je Bůh a jak se stará o svůj lid. Aby Bůh svůj lid ochránil, rozdělil vody moře a nechal Izraelce projít suchou nohou. A Boží lid začal poznávat Boha jako toho, komu na jeho lidu záleží, jako toho, kdo jej ochrání před nepřítelem, toho, kdo se za svůj lid postaví a nenechá ho napospas. A právě tato zkušenost dovedla Mojžíše spolu s izraelským lidem k vyznání: „Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil.“
A jak jsme na tom my? Zakusili jsme ve svém životě vyvedení z otroctví? Máme zkušenost, že nás Bůh neopustí, že nás nenechá napospas nepříteli, ale vyvede nás do bezpečí? Můžeme i my vyznat: „Bože je to tvé milosrdenství, které nám dává vykoupení a záchranu“?
Hospodine, prosíme tě, pomoz nám, aby naše životy vyznávaly, že jsme zachráněni tvým milosrdenstvím, nikoliv svým snažením nebo svou kvalitou.

Ř 9,31–10,8 * Gn 8,1–12

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář