Denní zamyšlení středa 19. června

Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem.
Iz 51,4

Simeon chválil Boha: „Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“
L 2,28.30–32

Každá nová generace touží měnit svět. Touží po lásce, svobodě a spravedlnosti, ale bez Boha selhává stejně jako generace jejich rodičů. Nedokáže si totiž poradit s hříšnou povahou člověka. Proto znova a znova přichází s novou nebo staronovou formou „záchrany“ – fašismus, komunismus, socialismus, monarchismus, liberalismus… politické směry a ideologie, každá z nich má svoje pojetí svobody a „spásy“ i svůj čas slávy a pádu. Člověk se prostě sám nezachrání. Toužíš-li po skutečné spravedlnosti a záchraně, nakloň svoje ucho a poslouchej Boha. Bůh miluje spravedlnost, ale i člověka. A nevyhýbá se jeho hříšné povaze. Uzavřel s člověkem smlouvu a svůj zákon mu vepsal do srdce. Boží spása je proto dokonalá a nikdy nekončí.
Děkuji ti, Ježíši, za svobodu, kterou jsi mi vydobyl na kříži.

J 5,1–16 * Ex 14,15–31

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář