Denní zamyšlení středa 19. dubna

Takto se budete ptát jeden druhého, každý svého bratra: Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?

Jr 23,35

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
Ko 3,1

Ptát se po Božím slovu – to je dobrá rada. Najdeme v něm moudrost i povzbuzení. Bude nám světlem na další cestu. Nemusíme po něm však pátrat někde ve hvězdách či v nějakých hlubinách. Ptejme se svých bratří, svých kazatelů, Kristových svědků. K tomu máme společná shromáždění, biblické hodiny – abychom pátrali po Boží vůli, dali si vykládat text Bible, naslouchali těm, kdo jsou zvlášť vzdělaní a moudří, zkušení a laskaví a dosvědčí nám, že nás Bůh miluje, že nám odpouští, že vládne a rozhoduje o všem, co se děje. Že je věrný i tam, kde jsme nevěrní, že je milosrdný i tam, kde my jsme k sobě tvrdí. Že se ho nemusíme bát, ale smíme u něj hledat pomoc a zastání.
Pane Bože, neodnímej od nás své slovo a žehnej těm, kdo je zvěstují.

J 20,11-18 * L 24,50-53

Zdroj:  Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní zamyšlení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář