Denní zamyšlení středa 20. května

Spravedlivý zná při nemajetných.
Př 29,7

Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým.
Žd 6,10 (B21)

Spravedlnost znamená vidět potřebnost druhých a dělat to, co jim pomůže, činit druhým po jejich právu. Po tom naléhavě a vášnivě volali starozákonní proroci. Máme to prosazovat i my. Vždyť Bůh nevytrhává své učedníky ze světa, naopak je do něj povolává, aby byli nablízku každému, kdo to potřebuje. Máme rozumět tomu, co se ve světě děje, abychom poznali potřeby druhých. Abychom rozuměli tomu, co prožívají nemajetní a ti, kdo nemohou vést důstojný život. Vždyť stejně jako stojí náš nebeský Otec v Kristu vedle nás a s námi, tak stojí při každém živém tvoru. Bůh je spravedlivý ke každému. Jeho spravedlnost není vyměřováním odměn na základě výkonů, není to pouhá ctnost, ale přímo životní dech stvoření. Je to služba a cesta, která vede k životu jako takovému a k bránění bezbranných, aby se jim neubližovalo. Boží spravedlnost se naplňuje i s naší pomocí, pokud se vystavujeme námaze a lásce, kterou prokazujeme druhým.
Pane, ukazuj nám potřeby všech, kdo jsou v nouzi. Dej nám lásku a sílu k námaze pomoci jim žít důstojně a podle spravedlnosti.

Mk 9,14–29 * 1Tm 5,3–16

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář