Denní zamyšlení středa 22. března

Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím.
Ez 34,16

Když přijde pastýř domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.“
L 15,6

Často mluvívám s rodiči vyjadřujícími smutek nad jejich dětmi. Dospívající ratolesti odešly z Božího ovčince. V takových chvílích mi v mysli vyvstávají jména a obličeje mých přátel, kteří opustili cesty následování Krista. A bývá mi rovněž smutno. Když dnes otevřeme Hesla Jednoty bratrské pro tento den, najdeme zde krásné povzbuzení a zaslíbení. Před očima nám vyvstane obraz pastýře trpělivě hledajícího ztracené ovce. Někdy si je osobně přivede do košáru sám, jindy si použije nás. Je to přece jen Pán Bůh sám, kdo má největší zájem o ztracené ovce, kdo má největší radost z jejich návratu do ovčince. To je zpráva, jež by nás měla upokojit i motivovat.
Pane Ježíši Kriste, nechť tvoje hledající srdce proměňuje i naše srdce.

J 6,30–36 * Ř 11,11–16

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář