Denní zamyšlení středa 22. ledna

Jestliže nevěříte, jistě že neobstojíte.
Iz 7,9 (K)

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.
1Tm 6,12

Když se v našich životech objeví nějaké těžkosti nebo problémy, které se nám zdají nepřekonatelné, dokáže nás to vnitřně vykolejit a člověk jako by ztrácel půdu pod nohama. Hledá nějaký pevný opěrný bod. Prorok Izajáš do takovýchto situací přináší slovo od Hospodina: „Nebudete-li věřit, jistě neobstojíte.“ Potřebujeme mít víru, která se opírá o Boží slovo a drží se Božích zaslíbení, i když procházíme „temným údolím“. Náš nebeský Otec nás ujišťuje, že nás nezanechá a neopustí v žádné situaci. Můžeme se pevně opřít o Boží věrnost a jeho lásku k nám. Kdo svůj život staví na Kristu a jeho slovu, ten staví na pevné skále, která obstojí ve všech životních bouřích. Proto bojujme dobrý boj víry a vytrvejme až do konce. Stojí to za to!
Děkuji ti, náš Bože, že jsi věrný a tvé slovo platí. Pomoz mi držet se tvých zaslíbení.

Ga 5,1–6 * 1K 1,18–25

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář