Denní zamyšlení středa 26. dubna

 

Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.

Ž 71,20

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne!

J 14,1

Žalmista přináší před Boží tvář mnohá soužení: vše, čím nás dokáže sevřít život, svět kolem nás a také lidé, kteří nám nechtějí rozumět nebo se našemu očekávání vysmívají. Přišel si sem ovšem pro naději. A oprávněně. Vždyť Hospodin je Bůh, který ze sevření vyvádí. I když nás zmáčkne beznaděj nebo tíha vlastního selhání, i když ztrácíme pevnou půdu pod nohama, on je ten, kdo otevírá cestu naděje. Za tímto vyznáním smíme tušit sílu a nosnost velikonočních činů záchrany. A kdo na tohle spoléhá, toho ve finále žádné trapné fiasko nečeká.

Svým evangeliem jsi nám oporou, Pane. Tím spíš nás uč sdílet soužení druhých a stávat se pro ně svědky tvé naděje.

Iz 66,6-13 * Ko 2,1-7

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář