Denní zamyšlení středa 29. března

Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
Ž 117,1 (K)

Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!
Sk 2,11

Kristus nevládne jako tyran. Boží láska není sobecká a sebestředná a jejím výsledkem není beztvará hmota otroků, kteří byli připraveni o svoji identitu a osobitost, aby se dali lépe ovládnout a sloužili cílům svého pána. Hospodin nevykořeňuje své poddané ze země, aby je zbavil vůně a tvaru. Přebývá na zemi skrze svého Ducha, aby byl blízko a umocnil svébytnost každého jednoho z těch, které stvořil. Hospodin tvoří a miluje rozmanitost, miluje národy. A ti, kdo ho poznávají, jej chválí a ctí ne proto, že musí, ale proto, že chtějí.
Bože Duchu svatý, uč nás nacházet vnitřní postoj i slova, jimiž budeme schopni pravdivě chválit a velebit svatou Boží Trojici v celém jejím díle.

Pl 3,1–8.14–20 * Mt 26,31–35

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář