Denní zamyšlení středa 5. října

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.
Jr 31,31

Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus.
Ř 9,4–5

Hospodin zaslibuje novou smlouvu, protože vidí, že jedna ze smluvních stran má stálý problém tu starou dodržovat. Ale proč vlastně? Co tak složitého po člověku Bůh kdy chtěl? A žel i my musíme vyznat s Elijášem, že „nejsme lepší než naši otcové“, takže bychom jistě neobstáli úspěšněji. Naštěstí naše nevěrnosti neznamenají konec vztahu Bůh – člověk. Nadějné Boží zaslíbení nové smlouvy se nás dotýká a stalo se pro nás realitou. A tak máme zkušenost, že jsme se mohli v Kristu připojit k vyvolenému lidu, a to je zdrojem radosti a svobody.
Bože, děkujeme za novou smlouvu, která je darem tvé lásky k člověku. Děkujeme, že jsi to s námi nevzdal.

Mk 5,21–24.35–43 * Est 2,19–3,6

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář