Denní zamyšlení středa 6. listopadu

Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvoje jméno.
Ž 86,9

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
Mt 24,14

Denně slyšíme nebo čteme zprávy, které berou naději. Konflikty mezi lidmi a mezi národy zdaleka nekončí. Sobecký člověk ničí sebe i vše kolem sebe. Je čím dál tím jasnější, že celá naše země, lidé na ní, ba celé stvoření nezadržitelně spěje ke svému konci. Žalmista ovšem vidí budoucnost a konec nadějně. Věří a vidí Boha, Stvořitele, který všechno nejen učinil, ale také vede k dobrému konci. Nakonec se všichni skloní před Hospodinem, přiznají mu čest a slávu. Nenechme se znechutit špatnými zprávami. Přes všechno zlé kolem nás, ale i v nás samotných je tu dobrá zpráva, evangelium o království Božím, které přišlo v Ježíši Kristu. Nebojme se, důvěřujme Kristu a buďme jeho svědky.
Pane Bože, uč nás denně pozvedat k tobě svůj zrak i svou duši.

Ef 5,25-32 * Tob 12,1-22 nebo Jb 38,1-11.40,1-5

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář